Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zmiany w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od września 2019 r.

28.08.2019

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  przypomina,  że od 01.09.2019 roku następuje zmiana w zakresie sprawozdawczości list oczekujących.    

 

Od 1 września w aplikacji AP-KOLCE prowadzone będą kolejki na świadczenia wymienione w części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III, IV pkt 1-5, oraz w części V załącznika nr 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) .

Świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń powinni wprowadzić do ww. aplikacji dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 31 sierpnia 2019 r. (według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.).

Część z tych świadczeń jest w chwili obecnej sprawozdawana komunikatem LIOCZ.

 

Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionym Rozporządzeniem (tekst w załączniku). W załączeniu przekazujemy również instrukcje korzystania z aplikacji AP-KOLCE dla wszystkich świadczeniodawców, którzy do tej pory nie korzystali z tej aplikacji.

 

Opisane zmiany dotyczą w szczególności świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, programy lekowe, rehabilitacja (w warunkach stacjonarnych).

 

Informujemy również, że można już zakładać nowe listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE. Przypominamy, że aby dokonać założenia kolejki należy najpierw z pozycji Administracja/Operatorzy dodać uprawnienie do danych miejsc udzielania świadczeń wraz z przypisanym do nich kodem świadczenia.

 

Poniżej przekazujemy informacje jaki kod został przypisany poszczególnym świadczeniom:

 

kod i nazwa:

·         20005 REZONANS MAGNETYCZNY

·         20006 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

·         20015 GASTROSKOPIA

·         20016 KOLONOSKOPIA

·         30003 ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)

·         30005 OPERACJE JASKRY

·         30006 OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ

·         30007 OPERACJE PLASTYCZNE OKA

·         40008 WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA

·         40009 WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO

·         50003 POMOSTY DO REWASKULARYZACJI SERCA

·         81004 ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)

·         82001 WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)

·         90053 LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

·         90126 LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

·         90127 LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ

·         71001 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

·         71002 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

·         71003 REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA

·         71004 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

·         71005 KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia otwórz link 

Instrukcja użytkownika otwórz link

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 91 425 1184

 

 

Wszystkie aktualności