Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

29.08.2019

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2019r. do 31-03-2020r. – konieczność przekazania kolejnej informacji

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27-08-2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.1628), którego przedmiotem jest ustalenia zasad wypłaty środków dla pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 01-09-2019r. do dnia
31-03-2020r.

Informujemy, iż zgodnie z § 2 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia, każdy Świadczeniodawca posiadający umowę z Oddziałem Funduszu ma obowiązek:

  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
  2. Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne;

W A Ż N E !!!

Obowiązek ten dotyczy również Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

 

  1. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 sierpnia 2019r.;
  2. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie wskazanego we wstępie rozporządzenia, tj. do dnia 12 września 2019r.
  3. Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).


Wszystkie aktualności