Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zapraszamy do udziału w Dniach Spirometrii 2019!

04.09.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7- 12 października 2019 odbędą się Polskie Dni Spirometrii, które są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.  Organizatorzy zapraszają Państwa do udziału w tym wydarzeniu poprzez zorganizowanie bezpłatnych badań spirometrycznych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło przewodnie zat. „Oddychaj czystym powietrzem”.

Poniżej tresć zaproszenia

DNI SPIROMETRII 2019

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w Dniach Spirometrii 2019.

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych. Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy.

 Dni Spirometrii 2019 odbędą się od 7 do 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP.  W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodajemy kolejne „ Zatrzymaj astmę i POCHP”. Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. W ciągu 9 lat w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 56.000 pacjentów. Ponad 10.500 osób miało w badaniu spirometrycznym obturację i otrzymało list do swojego doktora z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki w kierunku astmy lub POCHP.

Zapraszamy Państwa do włączenia się do tej ogólnoeuropejskiej akcji. Jeśli macie Państwo spirometr, doświadczenie w wykonywaniu badań i ochotę aby poświęcić swój czas aby wykonać bezpłatnie badania spirometryczne prosimy o dołączenie do akcji poprzez zalogowanie  w zakładce dni spirometrii.  Prosimy także o przestrzeganie regulaminu DS. 2019 oraz wykonywanie badań zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Dni Spirometrii zostały objęte patronatem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa alergologicznego,  Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Medycyny Praktycznej.

Wszystkie ośrodki , które zalogują się do dnia 5.09.2019 otrzymają komplet materiałów obsługujących DS.2019 (plakaty, koszulki, balony, materiały edukacyjne).

Wcześnie rozpoznana astma lub POCHP pozwala na normalne życie z chorobą.

Późno rozpoznana POCHP skraca życie o 10-15 lat. Nie traćmy czasu – wykonajmy spirometrię.

Zobacz więcej - otwórz link

Źródło: Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę
i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

 

Wszystkie aktualności