Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja danych teleadresowych świadczeniodawców na SZOI oraz do informatora Gdzie się leczyć

17.09.2019

Zachodniopomorski Oddział NFZ planuje wydać drukiem Informator dla pacjentów Gdzie się leczyć 2019. Publikacja opiera się na danych teleadresowych miejsc udzielania świadczeń zawartych:

Druk Informatora planowany jest na listopad 2019 roku. Aby zawierał aktualne dane, ewentualnych zmian w systemie SZOI powinni Państwo dokonać do dnia 30 września br. (poniedziałek).
Uprzejmie przypominamy, by każdej zmianie prosimy informować odpowiednią komórkę merytoryczną w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Prosimy również o przekazywanie tej informacji do Biura Prasowego, na adres e-mail anna.makuchowska-plaugo@nfz-szczecin.pl lub renata.cegielska@nfz-szczecin.pl. Dzięki temu zmiana zostanie natychmiast naniesiona na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Dla Pacjenta, a przede wszystkim umożliwi przygotowanie aktualnego informatora Gdzie się leczyć.


Z ww. źródeł informacji korzystają internauci, pracownicy Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ, a także osoby obsługujące Infolinię.

Prosimy o potraktowanie sprawy aktualizacji danych teleadresowych jako pilnej i ważnej. 

Dziękujemy!
Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności