Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym

30.12.2019
Komunikat opublikowany 23.12.2019
Aktualizacja 24.12.2019; 30.12.2019
 
W związku z* ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (…), a także w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r., podajemy poniżej wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym.

Do końca marca 2020 roku dopuszcza się wystawianie zleceń na wyroby medyczne zarówno na starym, jak i na nowym wzorze/druku. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem tylko nowych wzorów zleceń. Zlecenia wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. są  potwierdzane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.


 

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione lub wystawione i potwierdzone na dotychczasowych zasadach, są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

  • Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy) muszą zostać potwierdzone w OW NFZ, tak jak obecnie.
  • Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, np. pieluchomajtki) wystawione w ramach ważnej karty, nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne (sklepu, apteki).
  • Zlecenie cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie) wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy, musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną maksymalnie do końca 2020 r. Każde kolejne zlecenie wystawione w ramach karty, nie wymaga potwierdzenia w OW NFZ. Po otrzymaniu zlecenia, pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne.  

Zgodnie komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019r., Narodowy Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych, jak i na nowych wzorach/drukach.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na nowym wzorze/ druku **

  • Zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i potwierdzone przez świadczeniodawcę w eZWM - systemie wspomagającym wystawianie elektronicznych zleceń na wyroby medyczne, nie wymaga potwierdzenia w oddziale NFZ. Pacjent udaje się do wybranego przez siebie świadczeniodawcy, bez konieczności wizyty w OW NFZ.
  • Zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i niepotwierdzone w systemie eZWM, wymaga wizyty w oddziale NFZ  celem potwierdzenia. Z potwierdzonym w NFZ zleceniem pacjent udaje się do wybranego przez siebie świadczeniodawcy.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starym wzorze/ druku, *** nie później niż do końca marca 2020r.

  • Zlecenie jednorazowe potwierdzane jest/ rejestrowane w oddziale NFZ,  w systemie eZWM.
  • Zlecenie cykliczne wystawione w ramach ważnej karty, nie wymaga potwierdzenia w oddziale NFZ; realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.
  • Zlecenie cykliczne wystawione bez karty, musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ, w systemie eZWM.  

Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem tylko nowych wzorów zleceń**.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zobacz tabelę jak wystawiać i realizować zlecenia w okresie przejściowym-otwórz/ pobierz pdf
Zobacz cały komunikat na stronie Centrali NFZ - otwórz >>>

 Źródło: Centrala NFZ

*W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (…) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096 - otwórz >>>) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555 - otwórz >>>) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019r. otwórz >>>

 ** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1555) otwórz >>>

***Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. 2013, poz. 1678) otwórz >>>

 

Wszystkie aktualności