Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące koronawirusa 2019-nCoV

29.05.2020
 • Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (bieżąca aktualizacja w BIP) otwórz >>>
 • SARS-CoV-2 nie sparaliżował onkologicznych programów lekowych (29.05.2020) otwórz >>>
 • Prezes NFZ Adam Niedzielski o wydłużeniu czasu na wykonanie kontraktów (27.05.2020) otwórz >>>
 • Zmiana adresu siedziby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (25.05.2020) otwórz >>>
 • Prezes NFZ o prognozach i obecnej sytuacji finansowej Funduszu (21.05.2020) otwórz >>>
 • Prezes NFZ Adam Niedzielski o rozliczaniu Covid-19 (18.05.2020) otwórz >>>
 • Prezes NFZ Adam Niedzielski o odmrażaniu ochrony zdrowia (16.05.2020) otwórz >>>
 • Gdzie się leczyć w czasie COVID-19 (bieżąca aktualizacja) otwórz >>>
 • Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń (12.05.2020) otwórz stronę MZ >>>
 • Komunikaty dotyczący realizacji i rozliczenia świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (08.05.2020) otwórz >>>
 • Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 (08.05.2020) otwórz >>>
 • Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (04.05.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dotyczący realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej (04.05.2020) otwórz >>>
 • Komunikat w sprawie dodatkowych środków dla osób udzielających świadczeń w podmiotach w związku z epidemią COVID-19 (04.05.2020) otwórz >>>
 • Komunikat w sprawie korzystania ze świadczeń POZ w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń przez wybraną przychodnię (bieżąca aktualizacja 29.04.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dotyczący sposobu przyjmowaniu przez świadczeniodawców deklaracji POZ (21.04.2020; aktualizacja 23.04.2020) otwórz >>>
 • Powszechna dostępność testów na obecność SARS-Cov-2 dla personelu medycznego (16.04.2020) otwórz >>>
 • Zmiana organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla lewobrzeżnej części Szczecina (10.04.2020) otwórz >>>
 • Polecenie wojewody zachodniopomorskiego dotyczące nowych zasad organizacji pracy na izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych (07.04.20) otwórz >>>
 • Programy lekowe a COVID-19 (07.04.20) otwórz >>>
 • Numer telefonu NFZ dla lekarzy w związku z koronawirusem SARS-COV-2 (07.02.20) otwórz >>>
 • Zasady leczenia obcokrajowców, którzy nie są ubezpieczeni w Polsce (07.0.20) otwórz >>>
 • Testy na koronawirusa dla pacjentów i personelu medycznego każdego szpitala w Polsce (04.0.20) otwórz >>>
 • Tarcza Antykryzysowa. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? (02.04.20) otwórz >>>

 • Komunikat dotyczący zgłaszania przez świadczeniodawców informacji o zawieszaniu i wznawianiu pracy poradni specjalistycznych (02.04.20) otwórz >>>
 • Komunikat w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r (02.04.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020r (27.03.20) otwórz >>>
 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS (27.03.20) otwórz >>>
 • Wykaz przychodni POZ udzielających teleporad (bieżąca aktualizacja) otwórz >>>
 • Wykaz zamkniętych poradni specjalistycznych/pracowni (bieżąca aktualizacja) otwórz >>>
 • Wykaz otwartych gabinetów stomatologicznych (bieżąca aktualizacja) otwórz >>>
 • Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie (25.03.2020) otwórz >>>
 • Informacja o kwarantannie już dostępna w eWUŚ (25.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dla twórców oprogramowania (24.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (24.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (24.03.2020) otwórz >>>
 • Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID_19 (24.03.2020) otwórz >>>
 • Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych (21.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe (21.03.2020) otwórz >>>

 • Komunikat Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej dla świadczeniodawców POZ (19.03.2020) otwórz >>>
 • Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego (17.03.2020) otwórz >>>

 • Dotyczy realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z COVID-19. (17.03.2020) otwórz >>>
 • Dotyczy wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (17.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dotyczący pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym (17.03.2020) otwórz >>>
 • Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (15.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (15.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (15.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (15.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej (14.04.2020) otwórz >>>
 • Infolinia NFZ: Najczęściej zadawane pytania związane z koronawirusem (13.03.2020) otwórz >>>
 • Przekładanie terminu leczenia uzdrowiskowego w związku z koronawirusem(13.03.2020) otwórz >>>
 • Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad telemedycznych w POZ (12.03.2020) otwórz >>>
 • Zmiana zarządzenia w sprawie finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa (12.03.2020) otwórz >>>
 • Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (11.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju POZ: konieczność korzystania portalu SZOI (11.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dla świadczeniodawców, aptek, personelu medycznego (11.03.2020) otwórz >>>
 • Wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa (10.03.2020) otwórz >>>
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ (09.03.2020) otwórz >>>
 • Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa (08.03.2020) otwórz >>>
 • Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach POZ, wykaz teleadresowy (bieżąca aktualizacja wykazów ze wszystkich OW NFZ na www Centrali otwórz >>>
 • Leczenie koronawirusa: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali (02.03.2020) otwórz >>>
 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (z 27.02.2020) otwórz >>>
 • Zalecenia dla podmiotów leczniczych dotyczące sprawnego przepływu informacji o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 (06.03.2020)  otwórz >>>
 • Zarządzenie Nr 28/2020/GPF Prezesa NFZ w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (01.03.2020) otwórz >>>
 • Plakaty informacyjne - jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem (01.03.2020) otwórz >>> 
 • Co musisz wiedzieć o koronawirusie? - spot Ministerstwa Zdrowia (01.03.2020) otwórz >>>
 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Włoch (29.02.2020) otwórz >>>
 • Komunikat dla podróżujących (29.02.2020) otwórz >>> 
 • ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w aptekach (28.02.2020) otwórz >>>
 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (z 27.02.2020) otwórz >>>
 • ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w szpitalach (27.02.2020) otwórz >>>
 • Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem (27.02.2020) otwórz >>>
 • Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (28.02.2020) otwórz >>>
 • Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV (22.02.2020) otwórz >>>
 •  

 

Wszystkie aktualności