Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

01.04.2020

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-04-2020r. do 31-12-2020r. – konieczność przekazania kolejnej informacji – wg. stanu na dzień 01-04-2020r.

 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27-03-2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.547), Świadczeniodawca posiadający zawartą umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Oddziałem Funduszu ma obowiązek:

  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
  2. Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne, z wyłączeniem Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
  3. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 kwietnia 2020r.;
  4. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 15 kwietnia 2020r.
  5. Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).

 

Wszystkie aktualności