Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie podwyżek dla ratowników medycznych.

01.04.2020

Podwyżki dla ratowników medycznych w okresie od 01-04-2020r. do 31-12-2020r. – konieczność przekazania informacji wg. stanu na dzień 01-04-2020r.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27-03-2020r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.545). Zgodnie z przepisami przywołanego wyżej rozporządzenia, oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04-01-2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019. 34 ze zm.):

  1. Świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne ma obowiązek przekazania kolejnej informacji dotyczącej:
  • ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
  • ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne,
    z wyłączeniem  dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  • ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy - w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.
  • ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi
  1. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 kwietnia 2020r.;
  2. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 kwietnia 2020r.

 

 

Wszystkie aktualności