logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie i realizacja umów w rodzaju świadczeń Zaopatrzenie w wyroby medyczne.

01.04.2020

WAŻNE!!!

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 47/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-472020dsoz,7158.html

 

Zaktualizowana dokumentacja systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-ezwm,7681.html

Wszystkie aktualności