Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zgłaszania przez świadczeniodawców informacji o zawieszaniu i wznawianiu pracy poradni specjalistycznych

02.04.2020

W związku z koniecznością aktualizowania listy poradni specjalistycznych /pracowni, które zawiesiły działalność (AOS), Sekcja Lecznictwa Ambulatoryjnego ZOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą  o niezwłoczne:

  • zgłaszanie przerw w udzielaniu świadczeń zgodnie z OWU lub
  • zgłaszanie zawieszenia działalności w związku z zagrożeniem COVID - 19 (całkowite lub częściowe, z udzielaniem teleporady) oraz
  • zgłaszanie wznowienia działalności

Ważne jest wskazanie konkretnego okresu zawieszenia działalności (okres od dnia RRRR.MM.DZ - do dnia RRRR.MM.DZ) oraz wskazanie konkretnego terminu i formy wznowienia działalności (data do RRR.MM.DZ). 

W związku z koniecznością natychmiastowej aktualizacji danych,  informację należy przesłać na e-mail do pracownika sekcji AOS, który zajmuje się Państwa umową. Poniżej adresy:

W przypadku wątpliwości dotyczącej osoby prowadzącej umowę lub adresu e-mail, prosimy o kontakt z Kierownikiem Sekcji: tel. 91 425 10 72 lub e-mail lucyna.smolag@nfz-szczecin.pl

Wykaz poradni specjalistycznych/pracowni, które zawiesiły funkcjonowanie, jest zamieszczony na stronie internetowej ZOW NFZ w zakładce Dla Pacjenta/Gdzie się leczyć:

Prosimy o sprawdzenie poprawności publikowanego wykazu i zgłaszanie uwag bezpośrednio do pracownika prowadzącego Państwa umowę.

                                                Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej –Sekcja Lecznictwa Ambulatoryjnego

Wszystkie aktualności