Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie korzystania ze świadczeń POZ w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń przez wybraną przychodnię.

07.01.2021
  •  Wykaz podmiotów POZ które czasowo zawiesiły działalność, aktualizacja 07.01.2021, pobierz pdf

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki informuje, że w sytuacji braku możliwości skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którego nie było można wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, w przychodni, do której zadeklarowany jest pacjent, świadczenia te mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę realizującego umowę z NFZ w zakresie POZ.

Świadczeniodawca POZ u którego wystąpił brak możliwości udzielania świadczeń którego nie było można wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym dyrektora właściwego OW NFZ. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: poz@nfz-szczecin.pl z tytułem: KWARANTANNA i numer świadczeniodawcy.

W treści informacji należy wskazać termin wyłączenia przychodni i adres miejsca udzielania świadczeń.

Świadczenie może być udzielone w formie teleporady lub, w przypadkach uzasadnionych medycznie, w ramach wizyty ambulatoryjnej.

W celu uzyskania świadczenia nie jest konieczne składanie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ u świadczeniodawcy, z którego pomocy medycznej korzysta pacjent.

Szczegółowe informacje o organizacji udzielania świadczeń są zamieszczone przez świadczeniodawców przed wejściami do przychodni oraz na stronach internetowych.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności