Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Polecenie wojewody zachodniopomorskiego dotyczące nowych zasad organizacji pracy na izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych

07.04.2020

Wojewoda zachodniopomorski, na podstawie ustawy z 2 marca 2020r. dot. zwalczania COVID-19, wydał szpitalom na terenie Województwa Zachodniopomorskiego polecenie wprowadzenia nowych zasad organizacji pracy na izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Zgodnie z poleceniem, praca izby przyjęć oraz szpitalnego oddziału ratunkowego ma zostać zorganizowana w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób, przebywających na SORach lub izbach przyjęć.  Szpitale mają wydzielić strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji. Wszystkie szpitale obowiązuje także algorytm postępowania – tzw. triaż w szpitalach niezakaźnych opracowany przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego. Triaż zawiera wytyczne dot. segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19.
 
Do tej pory przed zachodniopomorskimi szpitalami stanęły 22 polowe izb przyjęć, w specjalnych namiotach pneumatycznych rozstawionych przez strażaków. Jeśli szpital nie może wydzielić osobnego pomieszczenia na triaż, segregacja jest prowadzona w polowych izbach przyjęć.
 
Polecenie wojewody podyktowane jest koniecznością minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach na terenie Polski.
 
– Uwzględniając stan zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego i pacjentów szpitali, ścisłe zasady przyjmowania pacjentów pozwolą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.
Dodatkowo cały personel szpitala, wchodzący na teren szpitala, ma mieć wykonany obowiązkowy pomiar temperatury ciała.

Źródło: ZUW Szczecin

Wszystkie aktualności