Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący sposobu przyjmowania przez świadczeniodawców deklaracji POZ

23.04.2020

Aktualizacja komunikatu opublikowanego 21.04.2020

W związku z pojawiającymi się przypadkami przyjmowania przez świadczeniodawców POZ deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ podczas rozmowy telefonicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje.

Dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru są:

  • złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru.
  • złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracja) za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone wyłącznie oświadczeniem złożonym przez pacjenta.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną, możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną.

Do czynności związanych ze składaniem deklaracji wyboru nie ma zastosowania § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.”.

źródło: Centrala NFZ

 

 

Wszystkie aktualności