Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczący realizacji i rozliczenia świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

08.05.2020

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 15 kwietnia 2020 r., biorąc pod uwagę interpretację Ministerstwa Zdrowia dotyczącą wizyty terapeutycznej określonej w zmienionym rozporządzeniu w zakresie rehabilitacji, zgodnie z którą jako wizytę terapeutyczną należy rozumieć m.in. zabiegi kinezyterapeutyczne czynne z zapewnieniem nadzoru video realizowane przez fizjoterapeutów zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952).

Przy sprawozdawaniu od 11.04.2020 r., w raporcie statystycznym ambulatoryjnych świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia rehabilitacyjnego, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

  1. Dla świadczeń realizowanych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej

 

kod

nazwa

kod procedury

nazwa procedury

5.11.01.0000073

indywidualna praca z pacjentem

93.119

Usprawnianie z udziałem fizjoterapeuty przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

5.11.01.0000069

ćwiczenia czynne  wolne i czynne z oporem

93.1206

Ćwiczenia czynne wolne
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

93.1207

Ćwiczenia samowspomagane
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

5.11.01.0000070

ćwiczenia izometryczne 

93.1306

Ćwiczenia izometryczne
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

 

  1. Dla świadczeń realizowanych w ramach ośrodka/oddziału dziennego

W przypadku świadczeń kinezyterapeutycznych w ramach osobodnia, przy sprawozdawaniu należy uwzględnić procedury 93.119, 93.1206, 93.1207, 93.1306.

Przy czym należy pamiętać, że warunkiem rozliczenia osobodnia w ośrodku/oddziale dziennym jest realizacja liczby procedur określonej w rozporządzeniu z zakresu rehabilitacji leczniczej odpowiedniej dla danego zakresu świadczeń i wieku świadczeniobiorcy.

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych w zakresach ambulatoryjnych wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń do obowiązującego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 183/2019/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych należy odnotować
w dokumentacji medycznej wskazując narzędzie komunikacji. 

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności