Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zmiana adresu siedziby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

25.05.2020

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, iż z dniem  1 czerwca 2020 roku ulega zmianie adres siedziby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowy adres to: ul. Rakowiecka 26/30,  02-528 Warszawa.

Kierowane do Centrali NFZ sprawy, począwszy od dnia 1 czerwca, należy  adresować pod ww. adres. Również dokumenty księgowe składane przez świadczeniodawców oraz apteki do ZOW NFZ (wystawiane od dnia 01.06.2020r. dokumenty rozliczeniowe pod nazwą: faktura VAT, faktura, rachunek, nota księgowa, zestawienie zbiorcze recept oraz korekty tych dokumentów) powinny mieć wskazany w polu NABYWCA nowy adres siedziby. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy
Telefon: 91 425 11 92

Wszystkie aktualności