Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania.

26.06.2020

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania - przekazywanie komunikatów sprawozdawczych za pomocą mechanizmu WSBroker.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w Oddziałach Wojewódzkich NFZ produkcyjnie udostępnione zostało rozwiązanie przekazywania komunikatów sprawozdawczych i pobierania informacji zwrotnych za pomocą interfejsu dostępowego wykorzystującego usługi sieciowe w oparciu o mechanizm WSBroker.
Udostępniona funkcjonalność umożliwia wymianę danych pomiędzy systemem świadczeniodawcy a systemem OW NFZ w zakresie obsługi komunikatów sprawozdawczych:
- POZ
- świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych
- zaopatrzenia w wyroby medyczne
- refundacji leków
- informacji o kolejkach oczekujących
Adresy internetowe odpowiednich usług w ZOW NFZ w Szczecinie to:

https://szoi.nfz-szczecin.pl/ws-broker-server-dostep/services/ServiceBroker

oraz

https://szoi.nfz-szczecin.pl/kaas/services/Auth

Załączniki:

Wszystkie aktualności