Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – nowy wzór uproszczonego zlecenia

26.06.2020

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór uproszczonego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Przedmiotowy wzór zlecenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020r. poz.28).

https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory/zlecenie-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-przyslugujace-comiesiecznie-318931486

Uwaga: Wykorzystując wzór skróconego zlecenia dla danego pacjenta, istotne dane (tj. uprawnienia, rodzaj wyrobu itp.) nie mogą ulec zmianie.

Wszystkie aktualności