Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat związany z brakiem dostępu do eWUŚ.

31.07.2020

W związku z komunikatem Centrali NFZ o przejściowych problemach technicznych z dostępem do Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy przypominamy, że osoba ubezpieczona w NFZ lub uprawniona może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie dwóch pozostałych równorzędnych sposobów:

 

Dopuszczalną formą jest także złożenie przez pacjenta oświadczenia podczas rozmowy telefonicznej - w trakcie teleporady

W przypadku gdy świadczeniodawca nie dysponuje potwierdzeniem prawa do świadczeń w postaci tokena z systemu EWUŚ, dopuszcza się wskazanie w elemencie sprawozdawczym „okres-fin-zest-swiadcz” dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń (dane z tabeli z prawej strony).

Zarządzenie Nr 98/2019/Di Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML (z późn. zm)

W elemencie „okres-fin-zest-swiadcz” gdzie wskazuje się dane dotyczące okresów finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu z wskazaniem dokumentu uprawniającego w przypadkach, gdy dla danego tytułu istnieje obowiązek wykazania dokumentu uprawniającego, dopuszcza się wskazanie nw. dokumentów:

 

Dokument poświadczający prawo do świadczeń

Może wystąpić tylko jeden z elementów of-karta, of-decyzja, of-dokum-ue, of-dokum-inne-upraw, of-karta-polaka, of-rmua, of-leg-ubezp, of-leg-em, of-zgloszenie, of-zaswiadczenie, of-karta-pobyt, of-inny, of-dokument-el,
of-oswiadczenie.

 
 

W stanach nagłych lub gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, opieka zdrowotna udzielana jest mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. Osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dowodu ubezpieczenia lub złożenia oświadczenia:

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej
  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ust.11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Wszystkie aktualności