Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie przekazania środków na podwyżki dla ratowników medycznych

01.10.2020

K O M U N I K A T

podwyżki dla ratowników medycznych w okresie od 01-10-2020r. do 31-12-2020r. – konieczność przekazania informacji wg. stanu na dzień 01-10-2020 r.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04-01-2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.34 ze zm.):

  1. Świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne ma obowiązek przekazania kolejnej informacji dotyczącej:

a)   ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

b)   ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

c)    ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

d)   ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

  1. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 października 2020r.;
  2. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 października 2020r.
Wszystkie aktualności