Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców składających wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń

19.10.2020

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2020r. wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń nie będą mogły być zapisywane i przekazywane do OW NFZ za pośrednictwem Portalu SZOI. W Portalu SZOI będzie możliwe wyłącznie dokończenie obsługi wniosków złożonych przed dniem 1 listopada 2020 roku.

Od dnia 1 listopada 2020 roku wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń będą obsługiwane w portalu centralnym CBWiD (Centralna Baza Wniosków i Decyzji) pod adresem https://cbwid.nfz.gov.pl

Do pracy w portalu https://cbwid.nfz.gov.pl wymagane są nowe uprawnienia. Już teraz umożliwiamy Państwu rozpoczęcie nadawania uprawnień do systemu centralnego. Nadawanie uprawnień do centralnej aplikacji CBWID (Centralna Baza Wniosków i Decyzji) – jest dwustopniowe:

1. W pierwszej kolejności świadczeniodawca musi przydzielić uprawnienia operatorom - administratorom, którzy następnie będą mieli możliwość przydzielania uprawnień pozostałym operatorom świadczeniodawcy w aplikacji centralnej. Wskazanie „administratora systemów centralnych” wykonuje się w Portalu SZOI po wybraniu menu:

• Administrator – Zarządzanie systemami centralnymi – Systemy centralne

• W oknie Administratorzy systemów centralnych należy za pomocą opcji Dodawanie uprawnienia administratora wybrać operatora-administratora (pole: operator własny), który będzie zarządzał uprawnieniami innych pracowników świadczeniodawcy w systemach centralnych.

Uwaga! Jeśli świadczeniodawca korzysta z centralnego portalu ankiet udarowych, nie jest wymagane dodawanie kolejnego administratora systemów centralnych.

2. Następnie operator-administrator loguje się do centralnego menadżera nadawania uprawnień do systemów centralnych KAAS-ADM-SYS dostępnego pod adresem https://dt.nfz.gov.pl

System umożliwia nadanie dostępu do aplikacji centralnych wskazanym operatorom świadczeniodawcy:

• CBWiD – Centralna Baza Wniosków i Decyzji

• CLC_ZS - ankiety udarowe

Centralna Baza Wniosków i Decyzji (CBWiD) – instrukcja, pobierz pdf

Wszystkie aktualności