Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia krótki przewodnik po dostępnych rodzajach transportu

06.11.2020

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego Covid-19 - aktualizacja z dnia 12.03.2021 >>>

Podejmując decyzję dotyczącą rodzaju transportu, należy pamiętać o pacjentach wymagających transportu, zarówno ze wskazań niezwiązanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jak i wykazujących objawy choroby COVID-19.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą lawinowo liczbą osób wykazujących objawy zakażenia oraz zakażonych wirusem SARS-CoV-2, które wymagają przetransportowania do szpitala, izolatorium lub do miejsca pobytu/zamieszkania, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie przypomina 
o spoczywającym na Świadczeniodawcach, zarówno udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jak i udzielających świadczeń 
w rodzaju leczenie szpitalne, obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż zespoły transportowe COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium. Zasady uruchamiania transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są w sekcji "Pliki do pobrania" pod niniejszym komunikatem.

Zespoły te NIE MOGĄ być wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi 
do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.

W sytuacjach tego wymagających możliwe jest również wykorzystanie LPR.

W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien 
on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:

1)  Transportu w POZ

  • miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta >> szpital

 2)  Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym:

  • szpital >> miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,
  • szpital >> szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)

 3)  Zespołu transportu medycznego (ZTM)

  • szpital >> szpital

(w przypadku konieczności transportu pacjenta podejrzanego o zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego).

Pacjenci wymagający transportu, a niezakażeni wirusem SARS-CoV-2, transportowani są na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem środków ostrożności i poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

Źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności