Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zasad otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne

23.09.2015

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje świadczeniodawców, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat dotyczący zawarcia porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych, w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

 

Pod informacją o porozumieniu zamieszczone jest stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie aktualności