Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych

08.01.2021

K O M U N I K A T
podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-01-2021r. do 30-06-2021r. –
konieczność przekazania kolejnej informacji – wg. stanu na dzień 01-01-2021r.

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17-12-2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.2305), Świadczeniodawca posiadający zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Oddziałem Funduszu ma obowiązek:

1.    Przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu.
2.    Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne, w tym również Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
3.    Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 stycznia 2021r.;
4.    Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 stycznia 2021r.
5.    Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).

Wszystkie aktualności