logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresach stacjonarnych

18.01.2021

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, które powodują stan niepewności u pacjentów i świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym, ZOW NFZ w Szczecinie przypomina, że ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie mają zastosowania i nie są adresowane do podmiotów realizujących świadczenia na podstawie umów w wymienionym rodzaju z płatnikiem publicznym. 

Źródło: WŚOZ ZOW NFZ

Wszystkie aktualności