Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców programu „Profilaktyka 40 PLUS”

13.07.2021

Przypominamy, że świadczeniodawcy realizujący program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia, zobowiązani są posiadać możliwość przyjmowania do realizacji e-skierowania.
Po udzieleniu świadczenia następuje przekazanie do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie o informacji w ochronie zdrowia, danych dotyczących dokumentacji medycznej, w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem, w ramach zdarzenia medycznego.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ rozliczeniu podlegają świadczenia wykonane oraz sprawozdane do SIM.

 

Wszystkie aktualności