Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

22.07.2021

W związku z poniższymi Zarządzeniami:

  • Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta >>>>
  • Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego >>>>

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy zainteresowani zawarciem umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta oraz umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego składają w Oddziale NFZ wnioski o zawarcie umów oraz wniosek o nadanie uprawnień.

Termin składania wniosków przewidziany jest do dnia 30 listopada 2021r.

Do pobrania wzory wniosków:

  1. Internetowe Konto Pacjenta
  • Wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta - pobierz doc
  1. Profil Zaufany
  • Wniosek o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego - pobierz pdf
  • Wniosek w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia - pobierdz pdf

Wydział Obsługi Klientów ZOW NFZ

Wszystkie aktualności