Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie udostępnienia przez świadczeniodawców danych w zakresie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

30.07.2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń
z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod zakresu 14.2140.029.04).
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT:

http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option—com_content&view—article&layout—edit&id—6840 (karta otwiera się w tym samym oknie)

od dnia 22 lipca 2021 roku.


Podstawa prawna

Źródło: AOTMiT

Wszystkie aktualności