Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: ratownictwo medyczne

24.08.2021

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: RATOWNICTWO MEDYCZNE.

Informujemy, że ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się w przeglądarce postępowań.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia, pobierz pdf (PDF, 728 KB)

Przeglądarka postępowań, otwórz link w tym samym oknie

Wydział do spraw Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności