Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów.

29.11.2021

Informujemy, że zakres szkoleń realizowany w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”  został rozszerzony o zagadnienia związane z programem Profilaktyka 40+.

Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/. Pod wskazanym adresem znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu i organizacji szkoleń, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Z uwagi na niezmieniającą się sytuację epidemiczną w chwili obecnej szkolenia nadal prowadzone są wyłącznie w formie online.

Przypominamy, że w związku z uruchomieniem nowej wersji Platformy rejestracyjnej Akademii CeZ umożliwiającej rejestrację na szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), podmiot może wielokrotne zgłosić swoich pracowników, z  zastrzeżeniem, że każdorazowo delegowani będą pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach ww. Projektu. Ponadto uczestnicy w ramach szkoleń otwartych dla szpitali oraz szkoleń dla placówek POZ i AOS mogą samodzielnie wybrać termin szkolenia z dostępnej listy. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, każdy uczestnik może również samodzielnie zrezygnować ze szkolenia lub zmienić jego termin.

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę dotyczącą wdrażanych rozwiązań, w tym szczególnie w zakresie raportowania zdarzeń medycznych
i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zapraszamy wszystkie Szpitale, placówki POZ i AOS, które mają aktualny kontrakt z NFZ do rejestracji na szkolenia poprzez stronę https://akademiaedm.cez.gov.pl/signup.

W razie pytań prosimy o kontakt:

  • e-mail: akademiaedm@cez.gov.pl
  • Infolinia: tel. 19 239 wew. 8 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Pobierz w pdf

Źródło: CeZ

Wszystkie aktualności