Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych dotyczących leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego

13.12.2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości nieodpłatnego udostępnienia danych na potrzeby wyceny świadczeń „Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego”.

Zobacz treść komunikatu,  otwiera się w tym samym oknie

Źródło AOTMiT

Wszystkie aktualności