Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów za szkolenia z EDM

24.03.2022

Komunikat Centrum e-Zdrowia

Informujemy, że szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej realizowane w zakresie Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” uzyskały akredytację Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Tym samym jednostka CeZ dołączyła do podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Centrum e-Zdrowia poszerza działania związane z doskonaleniem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Od dnia 21 marca 2022 r. za udział w szkoleniach przysługuje 5 punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne może otrzymać każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który wziął udział w szkoleniu i wypełnił dokumentacje poszkoleniową. Zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych zostanie wysyłane drogą mailową, na adres podany do rejestracji.

Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/. Pod wskazanym adresem znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu i organizacji szkoleń, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W chwili obecnej szkolenia nadal prowadzone są wyłącznie w formie online.

Przypominamy, że Platforma rejestracyjna Akademii CeZ umożliwia wielokrotne zgłaszanie pracowników na szkolenia z EDM, z  zastrzeżeniem, że każdorazowo delegowani będą pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach ww. Projektu. Ponad to uczestnicy w ramach szkoleń otwartych dla szpitali oraz szkoleń dla placówek POZ i AOS mogą samodzielnie wybrać termin szkolenia z dostępnej listy. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu każdy uczestnik może również samodzielnie zrezygnować ze szkolenia lub zmienić jego termin.

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę dotyczącą wdrażanych rozwiązań w tym szczególnie w zakresie raportowania zdarzeń medycznych
i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zapraszamy wszystkie Szpitale, placówki POZ i AOS, które mają aktualny kontrakt z NFZ do rejestracji na szkolenia poprzez stronę https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin

W razie pytań prosimy o kontakt:

  • Infolinia: tel. 19 239 wew. 8 - pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).


Źródło: Centrum e-Zdrowia

Komunikat, pobierz pdf

 

Wszystkie aktualności