Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Przerwa techniczna w dostępie do systemów Centrali NFZ

30.06.2022

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia istotnych prac serwisowych w najbliższy weekend tj. od dnia 01.07.2022 od godziny 20.00 do dnia 02.07.2022 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w dostępie do centralnego systemu autoryzacyjnego w Centrali NFZ dla świadczeniodawców, aptek oraz personelu medycznego i w związku z tym nie będą dostępne zależne od tego systemu - wszystkie aplikacje np.:

ZIP – wew. Zintegrowany Informator Pacjenta (https://pacjent.gov.pl)
eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)
DILO - System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl)
AP-PKUŚ - Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń (https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/)
AP-KOLCE - Kolejki Centralne (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/)
CBE - Centralna Baza Endoprotezoplastyki (https://aplikacje.nfz.gov.pl/cbe)
Rejestry medyczne SZOI - Portal NFZ (Obsługuje portal świadczeniodawców i potencjału w zakresie uzdrowisk) (https://nfzuzd.nfz.gov.pl/)
System eZWM (e-zlecenie na wyroby medyczne) (https://ezwm.nfz.gov.pl/)
CBWID – Portal zgód indywidualnych (RDTL) (https://cbwid.nfz.gov.pl/)
Rejestry medyczne - Krajowe rejestry medyczne (https://rejestrykliniczne.nfz.gov.pl/)

oraz
usługi webservice dla tych systemów.

Jednocześnie w związku z niedostępnością w/w serwera nie będzie funkcjonować również synchronizacja kont w oddziałowych portalach świadczeniodawcy.

Komunikat na stronie www: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/prace-serwisowe-dotyczace-serwera-autoryzacyjnego-w-centrali-nfz,8225.html

Departament Informatyki
Centrala NFZ

Wszystkie aktualności