Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zachęcamy do informowania pacjentów o całodobowej, bezpłatnej infolinii 800 190 590 (TIP - Telefoniczna Informacja Pacjenta)

27.10.2022

Już od czterech lat działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: znana jako TIP – Telefoniczna Informacja Pacjenta. Numer – Telefon 800 190 590 jest wspólnym numerem dla NFZ i Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

TIP obsługiwany jest przez konsultantów, w tym pracowników NFZ, a także Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Telefoniczna Informacja Pacjenta stanowi szybką, kompleksową i przejrzystą informację na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Telefon 800 190 590 czynny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pod numerem TIP można się dowiedzieć m. in. jak uzyskać EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie jest najbliższy szpital, jak zgłosić naruszenie praw pacjenta, czy jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. By zagwarantować wysoką jakość usług, rozmowy są nagrywane.

TIP ma dodatkowe funkcjonalności. Można skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego oraz z chatu tekstowego z konsultantem. Istnieje również możliwość napisania e-maila w swojej sprawie na tip@nfz.gov.pl lub skorzystania z formularza kontaktowego.

Prosimy o udostępnianie informacji o TIP pacjentom w miejscach udzielania świadczeń.

Więcej informacji na stronie nfz.gov.pl.

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji ZOW NFZ

Wszystkie aktualności