Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – nowe wzory

20.07.2023

Przypominamy

  1. Od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe wzory druków. Są to:
  1. Osoby uprawnione mogą wystawić zlecenie w wersji papierowej jedynie w przypadku braku:
  • dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu
  • możliwości podpisania zlecenia:
    • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
    • podpisem zaufanym albo
    • z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warunek! Zlecenie musi być wystawione na aktualnie obowiązującym wzorze.

Podstawa Prawna:

Wydział Obsługi Klienta i Profilaktyki

Wszystkie aktualności