Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców

07.09.2023

Informujemy, że środki finansowe, którymi dysponował Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ na realizację działań zgodnie z zarządzeniem nr 8/2023/BBIiCD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (ze zm.), zostały wyczerpane. Z uwagi na powyższe, stosownie do postanowień § 1 ust. 4 powyższego zarządzenia, przedmiotowe wnioski nie będą rozpatrywane.

Źródło: Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania, ZOW NFZ

Wszystkie aktualności