Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” nr 16-24-000051/PPZ/1821/06

07.02.2024

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o zakończeniu naboru wniosków oraz rozstrzygnięciu postępowania nr 16-24-000051/PPZ/1821/06 w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”.

Jako realizatora pilotażu wybrano świadczeniodawcę ZOD Fregata Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście.

Rozstrzygnięcie postępowania związane jest z wyczerpaniem przedmiotu zamówienia, tj. objęciem przez świadczeniodawcę maksymalnej liczby świadczeniobiorców, którzy mogą zostać objęci programem pilotażowym
w województwie zachodniopomorskim (665 osób).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności