Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Bezpłatne leki dla byłych żołnierzy-górników

24.11.2015

Od dnia 7 listopada 2015 obowiązuje znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na jej podstawie żołnierze służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach i otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem, a także osoby w odniesieniu do których zostało orzeczone inwalidztwo, będące następstwem przymusowego zatrudnienia w tych kopalniach, uzyskali uprawnienia do bezpłatnych leków o kategorii dostępności „Rp”* lub „Rpz"* objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przysługują one także żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych; żołnierzom  z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach, a także żołnierzom przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień przez żołnierzy zastępczej służby wojskowej, jest zaświadczenie wydawane na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 poz. 1692).

*
Rp
– leki wydawane z przepisu lekarza, czyli dostępne tylko na podstawie recepty

Rpz – leki wydawane z przepisu lekarza do zaostrzonego stosowania

Wszystkie aktualności