Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o rozpoczęciu postępowania dotyczącego ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne

11.03.2016

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) oraz zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie informacje o postępowaniu, niezbędne dla świadczeniodawców, znajdują się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej”

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności