Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa AOTMiT o rozpoczęciu postępowania dotyczącego taryfikacji świadczeń szczególnie istotnych dla bieżącego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

30.03.2016

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy dla świadczeń określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu, niezbędne dla świadczeniodawców, znajdują się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej”

Załącznik nr 1 - pobierz plik w formacie PDF

 

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności