Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Planowane konferencje organizowane w ramach Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

22.04.2016

W związku z opublikowaniem w dniu 13 kwietnia 2016 r. zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, niniejszym przekazujemy Państwu do wiadomości wykaz zaplanowanych Konferencji organizowanych w ramach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

Konferencje skierowane są do świadczeniodawców, położnych oraz przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

 

Termin 2016

Miejscowość

26 kwietnia

Lublin - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, Aula E, godz. 11.00

6 maja br.

Warszawa - JM Hotel - konferencja skierowana do położnych oraz przedstawicieli NRPiP

10 maja br.

Gdańsk - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11 - sala konferencyjna nr 2, godz. 10.00

12 maja br.

Poznań - Hotel & Centrum Kongresowe IOR”, ul. Władysława Węgorka 20, sala B na I piętrze, godz. 10.00

17 maja br.

Katowice

23 maja br.

Łódź

 

Zobacz także komunikaty na stronie internetowej Centrali NFZ

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

 

Zobacz więcej

- Zarządzenie Nr 22/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;

- Zarządzenie Nr 23/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;

- ZARZĄDZENIE Nr 24/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

- ZARZĄDZENIE NR 25/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie aktualności