Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie Prezesa AOTMiT dotyczące uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń

27.09.2016

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców są umieszczone na stronie internetowej AOTMiT w zakładce "Taryfikacja" od dnia 22.09.2016 r.

 

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności