Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Odsyłanie pacjentów w celu uzyskania przez nich informacji o dacie zabiegu lub wizyty w poradni specjalistycznej

06.10.2016

W ostatnich tygodniach znacznie zwiększa się liczba zgłoszeń świadczeniobiorców wskazujących na trudności z uzyskaniem od świadczeniodawców informacji o planowanym terminie świadczenia. Świadczeniobiorcy są powszechnie odsyłani do tutejszego oddziału NFZ w celu uzyskania informacji o wyznaczonej dacie zabiegu lub wizyty w poradni specjalistycznej.

Wobec powyższego przypominamy o podstawowych zasadach prowadzenia i realizowania list oczekujących:

  1. świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia,
  2. obowiązkiem placówki medycznej jest pisemne poinformowanie pacjenta o planowanym terminie udzielenia świadczenia,
  3. w razie wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie pierwotnej daty, placówka medyczna informuje pacjenta o nowym terminie (dotyczy to zarówno wcześniejszego jak i późniejszego terminu).

Podstawa prawna art.20 ust.2 pkt 2, ust. 8 ustawy z 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 z późn.zm.).


Dyrektor ZOW NFZ

Wszystkie aktualności