Drukuj

Dla pracowników aptek

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

31.05.2024

Aktualizacja komunikatu z dnia 02.05.2024r.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację
programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.


INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w rozumieniu obowiązujących przepisów, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 662) i Zarządzeniu nr 48/2024/DGL Prezesa Funduszu z dnia 30 kwietnia 2024 r w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, ze zm.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej* oraz przekazany za pomocą funkcji „Komunikaty” w SZOI.

Prosimy podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o zawarcie umowy, o postępowanie zgodne z instrukcją, pobierz PDF

* W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

UWAGI:

 • wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego,
 • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu,
 • dla każdej prowadzonej apteki należy złożyć osobny wniosek,
 • nie jest wymagane użycie aplikacji ofertowej,
 • oddział Funduszu zawiera umowę na podstawie prawidłowego wniosku z załącznikami,
 • umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146),
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2024 r. poz. 686),
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2023 r. poz. 2465),
 4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2024 r. poz. 676)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. 2024 poz. 662)

Dokumenty do pobrania:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego/Wydziału Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia, tel. 91 425 72 89.

 Źródło: Wydział Gospodarki Lekami ZOW NFZ

Wszystkie aktualności