Drukuj

Dla pracowników aptek

Komunikat dla aptek w sprawie odblokowania zamkniętych okresów rozliczeniowych

12.03.2015

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami art. 45 ust.12 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011r. (DZ. U. 2011, Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego.
Mając na uwadze powyższe, ZOW NFZ informuje, że odblokowanie zamkniętego okresu rozliczeniowego może odbyć się tylko na podstawie poprawnie sporządzonego wniosku przez aptekę, pozytywnie rozpatrzonego przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Po poprawie danych w raporcie statystycznym wymagane jest dostarczenie do Zachodniopomorskiego OW NFZ korekty zestawienia zbiorczego w wersji papierowej, również w przypadku, gdy kwota refundacji nie uległa zmianie.

 

Załączniki:
Wniosek o wyrażenie zgody na odblokowanie okresu rozliczeniowego w celu złożenia korekty (doc, pdf)

 

Wszystkie aktualności