logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat dla lekarzy, którzy nie dokonali jeszcze aktualizacji umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych pro auctore/pro familiae oraz w ramach prywatnych gabinetów

04.05.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na podstawie art. 45 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991 z późn. zm.), z dniem 31 grudnia 2016 r. straciły ważność wszystkie zawarte wcześniej umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom. Jednocześnie na mocy Zarządzenia Prezesa NFZ nr: 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016 przedłużony został okres składania wniosków przedłużających uprawnienia do wystawiania recept refundowanych pro auctore/pro familiae oraz w ramach prywatnych gabinetów, do dnia 30 czerwca 2017 r.

Niedopełnienie formalności w wyżej wskazanym okresie skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Portalu, a tym samym koniecznością złożenia wniosku na zasadach obowiązujących lekarzy, którzy nie posiadali umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych na mocy zarządzenia 38/2012/DGL z dnia 30 czerwca 2012 r.

W celu przedłużenia aktualnych uprawnień, konieczne jest wypełnienie i przekazanie w formie elektronicznej (za pośrednictwem Portalu Personelu) „Wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept”. Po zatwierdzeniu w/w wniosku należy wykonać „Wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept”. Wniosek należy przekazać w formie elektronicznej, jak również dostarczyć w formie papierowej potwierdzonej własnoręcznym podpisem do Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914251020, 914251040, 914251099.

Wydział Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności