Drukuj

SNRL

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept, które po raz pierwszy zwracają się do Funduszu o nadanie numerów recept i nie mają konta w Portalu NFZ

07.12.2017

Fundusz przypomina, że osoba uprawniona, która nie posiadała dotychczas upoważnienia  ZOW NFZ do wystawiania recept refundowanych w celu nadania uprawnienia do pobierania numerów recept powinna za pośrednictwem strony Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://snrl.nfz-szczecin.pl/ap-recepty/

1.    Wybrać opcję „Wniosek o dostęp do Portalu” {formularz wniosku dla pracownika}

2.    Wypełnić wniosek elektronicznie przekazać do Funduszu, następnie pobrać jego wersję papierową, podpisać i opieczętować;

3.    Złożyć wydrukowany i podpisany wniosek w Oddziale wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe:

  • kopia prawa wykonywania zawodu,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane specjalizacje

w przypadku wniosków składanych przez  pielęgniarki lub położne dodatkowo:

  • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych zawodowych
  • kopia zaświadczenia o odbyciu kursu specjalistycznego dot. ordynacji leków i wyrobów medycznych.

Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

  • Zachodniopomorski OW NFZ: ul. Arkońska 45; 71-470 Szczecin; piętro IV pokój 418;
  • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie: ul. Konstytucji 3 Maja 7; 78-820 Koszalin;
  • Punkt Obsługi Ubezpieczonych ZOW NFZ w Pyrzycach: ul. Lipiańska 4; 74-200 Pyrzyce.

 

Wydział Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności