logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat w sprawie pobierania zakresu numerów recept

20.12.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31 grudnia 2017r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym tj. do momentu zakończenia zawierania umów na 2018r. W sytuacji wypowiadania umów umożliwiających lekarzom pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, do czasu wykazania danych nowego personelu medycznego w potencjale danego świadczeniodawcy i wygenerowania druków recept refundowanych, dopuszcza się możliwość korzystania z zakresu numerów recept przydzielonych im wcześniej w ramach umowy z innymi świadczeniodawcami lub w ramach posiadanego dostępu do Portalu Personelu/SNRL.

Wydział Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności