logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane

05.01.2016

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się
z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji*.

Osobami uprawnionymi są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego są uprawnione do wystawiania recept (zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne) oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

* Instrukcja, pobierz pdf

Żródło: Departament Gospodarki Lekami, Centrala NFZ

Miejsce składania dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji:

  • Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie

           71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
         
        tel. 91 425 10 20 - Justyna Nykiel, Joanna Sterczewska

        91 425 10 40 - Maria Pasiuta

        91 425 10 99 - Bożena Michałkiewicz

 

  • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie

            75-820 Koszalin

            ul. Konstytucji 3 Maja 7

         tel. 94 346 52 27, 94 346 36 60 wew. 15 – Dariusz Smoliński

 

  • Punkt Obsługi Ubezpieczonych ZOW NFZ w Pyrzycach

           74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa)

         tel. 91 391 17 00

 

Wszystkie aktualności