Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Prawo do świadczeń i status w eWUŚ absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz maturzystów

17.03.2021

Przypominamy, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły:

1) szkołę ponadpodstawową – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;

2) studia albo szkołę doktorską – wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

Oznacza to, że w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoby te:

  • okazują dokument potwierdzający prawo do świadczeń wraz z dokumentem lub świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub zdanie matury, dyplom ukończenia studiów lub szkoły doktorskiej, dokument potwierdzający skreślenie z listy uczniów lub skreślenie z listy studentów albo doktorantów;
  • składają oświadczenie o prawie do świadczeń

Wydział Obsługi Klientów

Podstawa prawna:
art. 67 ust 5 pkt. 1,2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2020. Poz. 1398 z pózn.zm).

Wszystkie aktualności