Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

NFZ bliżej pacjenta! Zapraszamy w sobotę, 4 marca. Czerwonym eWUŚ-om wyjaśnimy, o co chodzi z tą abolicją... A także założymy konto w ZIP i wydamy EKUZ.

02.03.2017

(publikacja 28.02.2017)

W sobotę, 4 marca br. w godz. 9-14 w szczecińskiej siedzibie  Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w ramach akcji „NFZ bliżej Pacjenta” wspólnie z przedstawicielami szczecińskiego oddziału ZUS będziemy informować o abolicji dla czerwonych eWUŚ-ów.

W tym dniu będzie można także:

  • założyć profil na ZUS-owskiej Platformie Usług Elektronicznych;
  • założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (NFZ);
  • odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (NFZ).

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia
Dzięki abolicji i możliwości wstecznego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego niektórzy zaoszczędzą sporo pieniędzy – od kilkuset złotych, do nawet kilkunastu tysięcy! Na tyle opiewałyby rachunki z NFZ, gdyby nie wprowadzona 12 stycznia 2017 roku możliwość wstecznego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego. W województwie zachodniopomorskim sprawa dotyczy 12 tysięcy osób.

A zgłoszenie może dotyczyć takich osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - spełniały przesłanki do bycia członkiem rodziny tzn. były:

  • dzieckiem własnym; dzieckiem małżonka; dzieckiem przysposobionym; wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26 - go roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonkiem,
  • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dzięki znowelizowanej ustawie zdrowotnej Fundusz nie musi prowadzić spraw administracyjnych wobec osób z  tzw. czerwonym eWUŚ-em. Natomiast czerwone eWUŚ-e, mogą spać spokojnie: nie zapłacą za leczenie, z którego skorzystali, pod warunkiem, że zgłoszą się wstecznie do ubezpieczenia. Tylko pod tym warunkiem abolicja zadziała.

Biuro prasowe ZOW NFZ

Zobacz więcej:
- O wstecznym zgłoszeniu do ubezpieczenia, otwórz link do informacji

Wszystkie aktualności